Team

team

Het werken met denkgewoonten in de klas heeft een positief effect op het leraargedrag in de klas. Het stimuleert de bewustwording om bij de kinderen intelligent gedrag aan te leren gericht voor ‘een leven lang leren’.

Hoe beter leraren zich de denkgewoonten zelf eigen maken en ‘doorleven’, hoe beter ze deze bij kinderen kunnen herkennen en aan kinderen kunnen overdragen. Door zelf te werken met de denkgewoonten, worden ze onderdeel van het dagelijks handelen en denken. Ook hiervoor geldt dat denkgewoonten het best geleerd worden in dagelijkse situaties, zoals bij oudergesprekken, teamvergaderingen, een gesprekkencyclus of collegiale consultatie.

De tips kunnen gebruikt worden om de denkgewoonten in de praktijk van alle dag te integreren.

Bekijk onze cursussen op deze website voor meer informatie over het werken met denkgewoonten.

Klik op een denkgewoonte rechts bij de tips om aan de slag te gaan.

Veel plezier en succes!