Organisaties

alle logos 1

Deze site is tot stand gekomen door samenwerking van twee organisaties:

  • Dienst Ambulante Begeleiding De Korre
  • Stichting Escaldascholen

Met ondersteuning van:

  • Natuurlijk Leren BV

Deze website is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Zeeland.


Dienst Ambulante Begeleiding De Korre

DAB De Korre is de Dienst Ambulante Begeleiding voor scholen in Zeeland. Ons team van ambulant begeleiders ondersteunt en adviseert bij het integratieproces van leerlingen met een ernstige cognitieve en/of lichamelijke beperking. We zijn experts in leren en zijn betrokken bij de ontwikkeling van leerlingen bij wie de participatie in het onderwijs cognitief en/of lichamelijk belemmerd wordt. Wij staan voor integratie in het reguliere onderwijs, dus … vanzelfsprekend erbij horen. Onze dienstverlening is altijd gericht op het vinden van concrete en praktische oplossingen voor het werken met de doelgroep in de klas of op school. Onze activiteiten zijn:

Stichting Escaldascholen

Escaldascholen is een stichting voor openbaar onderwijs. Dat houdt in dat op onze scholen alle kinderen, ongeacht geloof, huidskleur en afkomst welkom zijn. Wij zien openbaar onderwijs als ontmoetingsonderwijs: kinderen leren er met, van en over elkaar. Ze leren respect voor elkaar te hebben, mede als voorbereiding op hun functioneren als volwassene in de samenleving. Kwaliteit is het belangrijkste uitgangspunt dat wij hanteren. Escalda staat voor kwalitatief goed onderwijs aan alle kinderen, ieder met zijn of haar talenten en mogelijkheden. Wij willen dat kinderen zich optimaal ontwikkelen. Daartoe zetten wij alle middelen in. We onderwijzen met behulp van moderne lesmethoden, in goede gebouwen. En geven de kinderen een veilig en geborgen gevoel, de basis voor goed leren en presteren. Daartoe is de rol van de leerkrachten vanzelfsprekend essentieel. We zorgen er dan ook voor dat onze medewerkers:

  • Blijven leren en ontwikkelen (en daarmee blijven verbeteren) op lesgevend en opvoedend gebied;
  • Gebruik maken van bewezen didactiek (de wijze waarop wij kinderen iets leren) en nieuwe inzichten voor het leerproces.
  • Plezier hebben en houden in het werken met kinderen;
  • De goede en intensieve contacten met ouders en/of verzorgers als cruciaal ervaren om gezamenlijk voor de kind(eren) te zorgen.

De Escaldascholen in de gemeente Sluis werken eendrachtig samen aan datgene waar de scholen voor staan: kwalitatief goed onderwijs (blijven) verzorgen voor onze doelgroep, de kinderen en hun ouders. Eén van de voorwaarden om leerlingen tot goede prestaties te brengen is het creëren van een veilig schoolklimaat. We werken aan een leer- en werkomgeving waarin leerlingen, personeel en ouders zich veilig en prettig voelen. De Escaldascholen staan synoniem voor kwaliteit, warmte, orde en regelmaat. Waarbij normen en waarden een belangrijke rol spelen. Zaken waar we voor staan en op mogen worden aangesproken.

Met ondersteuning van:

Natuurlijk Leren BV

Natuurlijk Leren BV ondersteunt scholen bij het realiseren van boeiend en opbrengstgericht onderwijs dat er toe doet in deze tijd. Om dat te realiseren, helpen we besturen, samenwerkingsverbanden en scholen zich te ontwikkelen als lerende organisaties. We werken samen met leerkrachten en leiders aan scholen waarin kinderen leren omgaan met de problemen en uitdagingen van nu en van de toekomst. Eén van de pijlers daarbij is het maken van de omslag van het machinedenken naar de klas en de school als een levend systeem.