10 – Ik wil graag dingen weten

Gegevens verzamelen door alle zintuigen te gebruiken

Ik wil graag dingen weten

Tips

  1. Informatie komt bij de kinderen binnen via alle sensorische kanalen. Maak daarom het leren betekenisvol door zoveel mogelijk zintuigen in te zetten, waardoor alles beter onthouden wordt.
  2. Maak tijdens een teambijeenkomst waar mogelijk gebruik van de zintuigen, waardoor de inhoud van de teambijeenkomst beter onthouden wordt. Met de geur en smaak van een appeltaart bijvoorbeeld. Of bespreek zaken tijdens een wandeling in tweetallen in de buitenlucht.