07 – Ik stel een vraag

Vragen stellen en problemen opperen

Ik stel een vraag

Tips

  1. Bevraag elkaar tijdens teamleren. Er kan veel van elkaar geleerd worden door het stellen van goede vragen.
  2. Vraag door bij de kinderen naar wat ze bezig houdt.