04 Ik bekijk het anders

Flexibel denken

Ik bekijk het anders

Tips

  1. Bespreek met elkaar dat je iets vanuit verschillende perspectieven kunt bekijken.
  2. Denk hardop over hoe het is om je te verplaatsen in iemand anders. Bijvoorbeeld: “Als ik dit bekijk vanuit het standpunt van de juf, dan denk ik … of: Als ik de juf was, dan zou ik …”
  3. Stimuleer je kind om nieuwe dingen te doen. Nieuwe dingen proberen stimuleert het flexibel denken.
  4. Als ouder heb je een voorbeeldrol. Doe daarom zelf ook nieuwe dingen en praat hierover.
  5. Bedenk alternatieven en bekijk meerdere opties.
  6. Doe (samen) iets wat je kind nog nooit heeft gedaan.