03 Ik luister

Luisteren met begrip en empathie

Ik luister

Tips

  • Stimuleer je kind om te luisteren.
  • Laat je kind vragen stellen als het iets niet begrijpt of er meer over wil weten.
  • Leer je kind om je aan te kijken als hij/zij naar je luistert.
  • Stimuleer je kind om te begrijpen hoe iemand zich voelt. Bespreek samen hoe een ander zich voelt.
  • Vraag je kind om na te denken over wat hij/zij hoort bij het luisteren naar een ander. Zeg dat hij/zij moet proberen niet aan andere dingen te denken.
  • Luister zelf ook naar je kind. Neem de tijd, stel vragen en toon echte interesse.
  • Luister samen naar geluiden en muziek. Bespreek wat je hoort en hoe je je voelt.
  • Lees een verhaal voor en stel vragen aan elkaar.
  • Lees zelf boeken over het onderwerp ‘luisteren’. Zoek deze op internet op of vraag er in de bibliotheek naar.