02 Ik denk eerst na

Impulsiviteit beheersen

Ik denk eerst na

Tips

  1. Stimuleer je kind om eerst na te denken voordat hij/zij iets doet of zegt.
  2. Bedenk een activiteit voor je kind, zoals het tekenen van een gebouw, het bakken van koekjes of het bedenken van een speurtocht.
  3. Bespreek meerdere oplossingen of manieren van werken voordat je kind aan de slag gaat.
  4. Maak samen met je kind een actieplan. Waar begin je mee? Welke stap komt er dan? Kan het ook anders?
  5. Verzamel samen met je kind eerst alle informatie die nodig is, voordat hij/zij aan de slag gaat.
  6. Blijf zelf rustig en kalm. Laat zien dat je tijd neemt om even na te denken.
  7. Als je zelf ergens over nadenkt, vertel hierover. Zeg dat je nu nadenkt en vertel wat je denkt.