01 Ik blijf proberen

Doorzettingsvermogen

Ik blijf proberen

Tips

  1. Stimuleer je kind om door te blijven zetten.
  2. Moedig je kind aan en zeg: ‘Geef niet op.’ ‘Hou vol.’
  3. Stimuleer je kind om door te gaan met een taak tot deze afgerond is.
  4. Stimuleer hem/haar ook om doelgericht aan de taak te blijven werken.
  5. Als iets niet lukt, vraag je kind dan om het nog eens op een andere manier te proberen. Bedenk samen hoe het wel kan lukken.
  6. Speel samen een nieuw gezelschapsspel. Probeer het samen uit. Zeg dat het begin altijd lastig is, maar dat als je doorzet je straks gezellig samen kunt spelen.
  7. Maak samen een grote puzzel. Ga door tot de puzzel klaar is.
  8. Als je zelf iets moeilijks doet, benoem dat en laat zien dat je doorzet.
  9. Vertel het ook als je kiest voor een andere oplossingsstrategie.