15 Samen kunnen we meer dan alleen

Denken in samenhang

Samen kunnen we meer dan alleen

Doel

Leer kinderen om de dingen in samenhang te zien.
Werk samen. Werk echt met elkaar én leer van anderen in situaties waarin je samen meer kunt dan alleen.

Lesideeën

 1. Introductie
 • Laat de kinderen de plaat zien bij de denkgewoonte ‘Samen kunnen we meer dan alleen’.
 • Bespreek de plaat en stel de vragen: Wat zie je? Wat doen de kinderen op de plaat samen? Wat denkt ieder kind? Hoe komen de kinderen samen tot één huis?
 • Benadruk in dit gesprek dat het belangrijk is dat iedereen met eigen ideeën komt en dat door samen te overleggen en ideeën samen te voegen er een ‘nieuw huis’ ontstaat dat ieder alleen niet had kunnen bedenken.

 1. Samen
 • Neem een eenvoudig op te zetten tent mee naar school. Laat één kind (alleen) een tent opzetten.
 • Zet nu samen met een groepje kinderen een tent op.
 • Bespreek het opzetten van de tenten. Stel de vragen: Wanneer ging het opzetten het snelst? Hoe komt dat? Hoe kun je het beste samenwerken?
 • Variatie: bedenk met elkaar zoveel mogelijk activiteiten waarbij je samen moet werken. Schrijf de activiteiten op, maak er tekeningen van of speel ze uit.
 1. Toren bouwen
 • Laat elk kind een hoge toren bouwen. De toren mag vastgehouden worden (zodat hij niet valt).
 • Bouw nu in groepjes samen een hoge toren waarbij ieder de toren ook vast mag houden.
 • Bespreek het werk: Welke toren is het hoogst? Hoe komt dat? Wat gaat er samen beter?
 • Variatie: maak samen iets bij de timmertafel.
 1. Groepswerk
 • Verdeel de klas in groepjes.
 • Laat de kinderen samen een groepswerk maken over een onderwerp.
 • De kinderen knippen plaatjes uit tijdschriften, tekenen of schrijven woorden op.
 • Benadruk dat door samen te werken het werk sneller gaat. Vertel ook dat je samen meer verschillende dingen kunt maken en bedenken.
 • Variatie: maak samen een lied, toneelstuk of kunstwerk.
 1. Project
 • Kies samen met de kinderen een nieuw onderwerp uit voor een project.
 • Bedenk samen een programma en bepaal wat jullie bij dit project gaan doen. Benadruk hierbij de meerwaarde van het samen verzinnen van een onderwerp en activiteiten.
 • Variatie: laat de kinderen zelf ook spullen meenemen voor het project.
 1. Samenwerken
 • Deze denkgewoonte sluit goed aan bij werkvormen waarbij kinderen samenwerken.
 • Laat tijdens het samenwerken de denkgewoonte op het digibord zien en/of deel kaartjes uit voor leerlingen met daarop deze denkgewoonte.
 • Bespreek hoe het samenwerken is gegaan. Laat de kinderen bedenken en verwoorden hoe ‘Samen kunnen we meer dan alleen’ in deze les naar voren is gekomen. Wat ging goed? Wat kan nog beter?