10 Ik wil graag dingen weten

Gegevens verzamelen door alle zintuigen te gebruiken

Ik wil graag dingen weten

Leer kinderen om gegevens te verzamelen en hierbij al hun zintuigen te gebruiken.
Gebruik je natuurlijke  mogelijkheden. Verzamel informatie door al je zintuigen in te zetten: reuk, smaak, voelen, horen en zien.

Lesideeën

 1. Koken
 • Organiseer een kookles. Kook met de kinderen bijvoorbeeld appelmoes.
 • Laat de kinderen de appels zien, voelen, ruiken en proeven voordat ze geschild worden. Kun je de appels ook horen? Wat hoor en zie je tijdens het schillen? Hoe zien, voelen, proeven en ruiken de appels als ze geschild zijn?
 • Kook de appels tot appelmoes. Wat ruik je? Wat hoor en zie je? Hoe smaakt de appelmoes? Wat proef je?
 • Laat de kinderen aan het eind van de les verwoorden wat ze geleerd hebben en welke zintuigen ze ingeschakeld hebben.
 • Variatie: bak of kook iets anders, zoals koekjes of groentesoep.

 1. Ontdekken
 • Verzamel samen met de kinderen bij een thema (bijvoorbeeld herfst of water) materiaal.
 • Presenteer de materialen op een ontdektafel.
 • Bekijk met de kinderen wat er op de ontdektafel ligt. Stimuleer de kinderen om te zien, voelen, proeven, ruiken en horen. Bespreek met de kinderen wat ze ontdekken.
 1. Ervaren
 • Laat de kinderen in de reguliere lessen zoveel mogelijk ervaren door te bewegen, en door te voelen, ruiken, proeven, zien en horen.
 • Bespreek met de kinderen wat ze ontdekken en leren.
 • Variatie: schakel bepaalde zintuigen uit om juist andere zintuigen te versterken. Werk bijvoorbeeld met een voeldoos of blinddoek.