07 Ik stel een vraag

Vragen stellen en problemen opperen

Ik stel een vraag

Doel

Leer kinderen om vragen te stellen en problemen naar voren te brengen.
‘Hoe weet je dat?’ Ontwikkel een vragende houding.
Zoek vraagstukken om op te lossen.

Lesideeën

  1. Vragen maar
  • Bedenk bij de start van een nieuw project samen met de kinderen verschillende vragen.
  • Schrijf/teken deze vragen op een tekstballon aan de muur.
  • Bedenk halverwege het project nog meer vragen. Schrijf/teken deze vragen ook in een tekstballon aan de muur.
  • Bespreek aan het eind van het project of alle vragen beantwoord zijn. Hoe komt het dat de vragen beantwoord zijn? Hoe kun je de vragen die nog niet beantwoord zijn beantwoorden?

  1. Gesprek
  • Stimuleer de kinderen om tijdens een kringgesprek vragen aan elkaar te stellen.
  • Laat de kinderen vragen stellen waar je geen ja of nee op kunt zeggen.
  • Variatie: gebruik een microfoon.