04 ik bekijk het anders

Flexibel denken

Ik bekijk het anders

Doel

Leer kinderen om flexibel te denken. Kijk eens op een andere manier naar een situatie. Zoek manieren om het gezichtspunt te veranderen, bedenk alternatieven en meerdere opties.

Lesideeën

 1. Brillen
 • Als je met een bril (zonnebril, bril met transparant gekleurd papier) de klas bekijkt, wat zie je dan? Is het anders dan zonder bril?
 • Speel verschillende rollen met de kinderen. Laat ze bijvoorbeeld een juf, directeur, dokter, klasgenoot of vader/moeder spelen (‘kijken door de bril van iemand anders’).
 • Bespreek iedere keer met elkaar wat je ziet en wat je nu anders ziet?
 • Toepassing in dagelijkse activiteiten: je kunt deze activiteit ook gebruiken na een opdracht. Laat de kinderen dan de bril van de juf/meester opzetten en vraag: Is de opdracht goed uitgevoerd volgens de juf/ meester? Ziet het resultaat eruit zoals het is uitgelegd?

 1. Kunstwerk
 • Laat een schilderij, foto of beeld zien. Laat ieder kind een tekening maken van wat hij/ zij ziet en het mooiste vindt zonder er iets over te zeggen.
 • Hang alle tekeningen op of leg ze op een tafel.
 • Kijk naar de verschillen. Wat heeft iedereen anders gezien? Benadruk dat iedereen het vanuit zijn eigen perspectief ziet en dat dit juist een meerwaarde heeft.
 • Variatie: bekijk samen iets buiten school, bijvoorbeeld bij een viering, excursie of schoolreis.
 1. Gedragspatroongrafiek
 • Laat de kinderen een gedragspatroongrafiek tekenen over een dagdeel.
 • Bespreek de grafieken met de kinderen en kijk naar de verschillen. Hoe komt het dat iedereen het anders ervaart?
 • Benadruk dat iedereen het vanuit zijn eigen perspectief beleeft en dat dit ook mag.