03 Ik luister

Luisteren met begrip en empathie

Ik luister

Doel 

Leer kinderen om te luisteren met begrip en empathie.
Probeer anderen te begrijpen. Wees geïnteresseerd in de gedachten en ideeën van anderen.
Probeer controle te houden over je eigen gedachten. Hierdoor kun je beter het standpunt van iemand anders en zijn/haar emoties begrijpen

Lesideeën

 1. Ik luister
 • Laat de kinderen luisteren naar muziek.
 • Vraag na het luisteren wat ze mooi vonden. Vraag om de beurt wat een kind ervan vond.
 • Vraag ook wat ze voelden terwijl ze naar de muziek luisterden. Laat ze bijvoorbeeld kaartjes met emoties kiezen voor het gevoel.
 • Als een van de kinderen vertelt, dan luisteren de anderen naar dit kind.
 • Stimuleer de kinderen om goed naar elkaar te luisteren. Vraag ze af en toe na te vertellen wat een ander gezegd heeft.
 • Variatie: Laat de kinderen luisteren naar een verhaal, boek of tv-programma en bespreek daarna wat ze ervan vonden. Gebruik kaartjes met daarop emoties. Teken zelf emoties of gebruik bestaande picto’s of emoticons (☺) en print deze. De kinderen leggen tijdens het gesprek het kaartje neer van het gevoel van de verteller en/of van zichzelf. Bespreek het naar elkaar luisteren en het begrijpen van elkaar. Maak gebruik van een praatstok. [Een praatstok werd gebruikt door Indianenstammen als zij De spreker heeft de stok in handen terwijl anderen luisteren, daarna neemt de volgende spreker de stok over.]

 1. Kringgesprek
 • Organiseer een kringgesprek.
 • Vraag één kind iets te vertellen, de andere kinderen luisteren. Ze mogen alleen vragen stellen die maken dat ze de ander beter begrijpen en meer te weten komen over wat de ander vertelt. Ze mogen dus niet over zichzelf gaan vertellen.
 • Laat de andere kinderen ook vertellen hoe ze denken dat de verteller zich voelt. Gebruik hiervoor de emoties boos, bang, blij en verdrietig.
 • Stimuleer de kinderen om naar elkaar te luisteren en laat ze af en toe navertellen wat een ander gezegd heeft.
 • Variatie: Je kunt in plaats van een kringgesprek ook kinderen in tweetallen laten praten. Gebruik kaartjes voor de emoties (zelf tekenen of foto’s of picto’s). De kinderen leggen het kaartje neer van hun gevoel. Voer hier een gesprek over. Laat in het gesprek het naar elkaar luisteren en het begrijpen van elkaar naar voren komen. Maak gebruik van een praatstok.
 1. Iedere dag
 • Besteed bij gebeurtenissen in de klas aandacht aan het luisteren naar elkaar. Benadruk het luisteren om de ander te begrijpen of meer over de gebeurtenis te weten te komen.
 • Stimuleer de kinderen om naar elkaar te luisteren en laat ze af en toe navertellen wat een ander gezegd heeft.
 • Variatie: Gebruik kaartjes voor de emoties (zelf tekenen of foto’s of picto’s ). De kinderen leggen het kaartje neer van hun gevoel of van het gevoel van een andere leerling. Voer hier een gesprek over. Laat in het gesprek het naar elkaar luisteren en het begrijpen van elkaar naar voren komen. Bespreek dit met de kinderen. Maak gebruik van een praatstok.