16 Ik wil blijven leren

Open staan voor levenslang leren

Ik wil blijven leren

Doel

Leer kinderen hun leven lang open te staan om te leren. Leer van ervaringen. Wees trots en bescheiden genoeg om toe te geven dat je het soms niet weet. Blijf nieuwsgierig.

Lesideeën

 1. Doelpunt!?
 • Laat ieder kind bedenken wat hij/ zij wil leren. Laat de kinderen zelf persoonlijke doelen opstellen.
 • De kinderen schrijven deze doelen in een (tekening van een) voetbaldoel.
 • Bespreek af en toe met de kinderen welke doelen al behaald zijn en/of er nog nieuwe doelen bij komen.

 1. Op stap
 • Organiseer samen met de kinderen een excursie in de omgeving van de school.
 • Laat de kinderen van tevoren bedenken wat ze willen leren bij deze excursie.
 • Verzamel ter voorbereiding samen informatie uit boeken, op internet, uit een folder of uit de krant.
 • Bespreek na afloop wat de kinderen geleerd hebben van de excursie.
 1. Meer weten
 • Laat de kinderen in groepjes een onderwerp kiezen.
 • Iedere groep verdiept zich in het onderwerp. Laat de groepen van tevoren aangeven wat ze willen leren over dit onderwerp.
 • De groepen verzamelen informatie uit boeken, op internet en uit de krant.
 • Iedere groep bedenkt een vorm waarin ze de nieuwe informatie presenteren. Ze kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een powerpoint, Prezi, toneelstuk, muurkrant of een lied.
 • Bespreek na afloop wat de kinderen geleerd hebben: van de onderwerpen zelf én van het proces (het zoeken van informatie en het presenteren).
 • Variatie: gebruik de vormgever ‘Denkdruppels’ (Fogarty, 1999) of maak een mindmap of woordspin.