15 Samen kunnen we meer dan alleen

Denken in samenhang

Samen kunnen we meer dan alleen

Doel

Leer kinderen om de dingen in samenhang te zien.
Werk samen. Werk echt met elkaar én leer van anderen in situaties waarin je samen meer kunt dan alleen.

Lesideeën

 1. Introductie
 • Laat de kinderen de plaat zien bij de denkgewoonte ‘Samen kunnen we meer dan alleen’.
 • Bespreek de plaat en stel de vragen: Wat zie je? Wat doen de kinderen op de plaat samen? Wat denkt ieder kind? Hoe komen de kinderen samen tot één huis?
 • Benadruk in het gesprek dat het belangrijk is dat iedereen met eigen ideeën komt en dat door samen te overleggen en ideeën samen te voegen er een ‘nieuw huis’ ontstaat.
 • Variatie: schrijf denkwolken in de plaat. Laat ‘Samen kunnen we meer dan alleen’ naar voren komen.

 1. Foto’s
 • Maak foto’s als kinderen samenwerken.
 • Bespreek met de kinderen wat ze zien op de foto’s. Stel daarbij de vragen: Wat is samenwerken? Wanneer is het handig om samen te werken? Hoe werk je goed samen?
 • Variatie: maak een film van een les waarin wordt samengewerkt.
 1. Rollenspel
 • Laat de kinderen in groepjes samen een rollenspel maken.
 • Vertel van tevoren wat het onderwerp van het stuk is en verdeel de rollen. Je kunt er ook voor kiezen om de kinderen dit zelf te laten regelen.
 • De kinderen laten hun rollenspelen aan de klas laten zien.
 • Bespreek aan het eind hoe was om samen te werken. Stel de vragen: Wat is goed gegaan? Wat kan nog beter?
 • Benadruk de meerwaarde van het samenwerken.
 • Variatie: maak samen een kunstwerk of bouwwerk.
 1. Tijdschriften
 • Laat kinderen in tijdschriften foto’s zoeken waaruit blijkt dat je samen meer kunt dan alleen. Werk in groepjes.
 • Vraag de kinderen de foto’s op te plakken op grote papieren en hang de papieren op.
 • Iedere groep kiest een van hun foto’s uit en maakt hierbij een toneelstuk, lied of andere presentatie. Benadruk dat samenwerken in de presentatie centraal moet staan.
 1. Samenwerken
 • Deze denkgewoonte sluit goed aan bij werkvormen waarbij kinderen samenwerken.
 • Laat tijdens het samenwerken de denkgewoonte op het digibord zien en/of deel kaartjes uit voor leerlingen met daarop deze denkgewoonte.
 • Bespreek hoe het samenwerken is gegaan. Laat de kinderen bedenken en verwoorden hoe ‘Samen kunnen we meer dan alleen’ in deze les naar voren is gekomen. Wat ging goed? Wat kan nog beter?