11 Ik gebruik mijn fantasie

Creëer, innoveer en fantaseer

Ik gebruik mijn fantasie

Doel

Leer kinderen om te creëren, innoveren en fantaseren.
Probeer een andere manier. Ontwikkel nieuwe ideeën en probeer origineel te zijn.

Lesideeën

 1. Kunst
 • Geef de kinderen de opdracht om op internet of in de bibliotheek te zoeken naar werk van een kunstenaar dat ze heel mooi vinden.
 • Laat de kinderen één werk van de kunstenaar kiezen en vraag ze dit te presenteren in de klas.
 • Bespreek waarin te zien is dat de kunstenaar zijn of haar fantasie gebruikt heeft.
 • Vraag ook of ze het werk origineel vinden. Bespreek wat de kinderen verstaan onder origineel (anders, niet nagemaakt, eigen).
 • Variatie: laat de kinderen zelf ook een kunstwerk maken. Stimuleer creativiteit, fantasie en originaliteit. Of laat de kinderen in de eigen omgeving op zoek gaan naar kunst. De foto’s van deze kunst kunnen op Padlet gezet worden.

 1. Expressie
 • Geef de kinderen de opdracht om een nieuw idee te verzinnen, bijvoorbeeld bij een verhaal, knutselopdracht, techniek- of dramaopdracht.
 • Stimuleer de kinderen om origineel te zijn. Bespreek aan het einde wat iedereen gemaakt heeft.
 • Stimuleer de kinderen om feedback aan elkaar te geven. Leer de kinderen dat je van feedback leert.
 1. Creatief
 • Bied de kinderen creatieve activiteiten aan, zoals tekenen, knutselen, muziek maken, zingen en toneelspelen.
 • Geef de kinderen de vrije ruimte om zoveel mogelijk zelf te bedenken en te ontwikkelen.
 • Stimuleer de kinderen om hun fantasie te gebruiken. Benadruk originele ideeën.
 • Laat de kinderen in de klas presenteren wat ze gemaakt hebben. De andere kinderen zeggen wat ze ervan vinden. Wat vinden ze mooi? Wat zouden ze zelf anders doen?
 • Leer de kinderen dat ze van feedback leren.
 • Variatie: maak samen met de kinderen een tentoonstelling of voorstelling waarbij andere klassen of familieleden uitgenodigd worden.
 1. In de les
 • Maak de kinderen ervan bewust dat in taal-, reken- en tekenlessen ook een beroep gedaan wordt op fantasie, creativiteit en originaliteit. Geef voorbeelden.
 • Stimuleer de kinderen om creatief en origineel te zijn.
 • Geef een compliment als een kind iets op een creatieve manier oplost.