05 Ik denk na hoe ik iets kan leren

Denken over denken

Ik denk na hoe ik iets kan leren

Doel

Leer kinderen na te denken over denken (metacognitie).
Weet hoe je leert. Wees je bewust van je eigen gedachten, strategieën en acties en hoe deze anderen beïnvloeden.

Lesideeën

 1. Denken
 • Laat de kinderen in groepen nadenken over de vragen: Hoe leer je dingen? Wat gaat goed bij het leren? Wat is soms lastig?
 • Laat ze hun bevindingen in denkwolken opschrijven/ tekenen.
 • Vraag ze ook dit proces te evalueren in hun groep. Wat leer je van werken met denkwolken? Hoe ging het werken met denkwolken vandaag? Wat ging goed? Wat kan nog beter?
 • Laat de kinderen in groepen kort presenteren wat ze geleerd hebben en hoe ze het een volgende keer gaan doen.
 • Variatie: laat de kinderen de denkwolken tekenen/schrijven op de plaat ‘Ik denk na hoe ik iets kan leren’ of laat ze een mindmap maken over ‘Ik denk na hoe ik iets kan leren’.

 1. Een plan
 • Bedenk een opdracht die de kinderen moeten uitvoeren. Het mag ook een onderdeel zijn van een reguliere les.
 • Laat de kinderen eerst nadenken over hoe ze het gaan oplossen, uitvoeren of leren.
 • Vraag de kinderen een actieplan te maken. Bespreek welke stappen er in zo’n plan kunnen staan. Stel het voor als een soort filmpje in je hoofd waarbij je de stappen voor je ziet.
 • Bespreek samen of de stappen goed bedacht zijn. Stel de stappen bij waar dat nodig is.
 • Laat de kinderen het plan uitvoeren.
 • Pauzeer het werk tussendoor. Laat de kinderen nadenken of alles nog volgens plan gaat.
 • Variatie: gebruik vormgever ‘De trap’ (Fogarty, 1999).
 1. Terugkijken en evalueren
 • Kijk samen aan het eind van een les terug met de kinderen. Evalueer hoe het gegaan is. Leg ook het begrip evalueren uit.
 • Vraag de kinderen: Wat hebben jullie geleerd? Hoe gaan jullie het een volgende keer aanpakken?
 • Variatie: laat de kinderen een gedragspatroongrafiek tekenen. Vraag ze erbij te vertellen wat ze geleerd hebben en hoe ze een opdracht de volgende keer gaan aanpakken.
 1. Voorbeeld
 • Vertel aan de kinderen hoe jij zelf iets leert, een plan maakt, het uitvoert en hoe je daarna evalueert.
 • Vertel wat je ervan geleerd hebt en hoe je het een volgende keer gaat doen.
 • Variatie: maak samen met de klas een mindmap over leren en evalueren.