04 Ik bekijk het anders

Flexibel denken

Ik bekijk het anders

Doel

Leer kinderen om flexibel te denken. Kijk eens op een andere manier naar een situatie. Zoek manieren om het gezichtspunt te veranderen, bedenk alternatieven en meerdere opties.

Lesideeën

 1. Iedereen ervaart het anders
 • Laat de kinderen een gedragspatroongrafiek maken over een les of gebeurtenis.
 • Bespreek de gedragspatroongrafieken met de kinderen. Kijk naar de verschillen. Hoe komt het dat iedereen deze les anders ervaart?
 • Benadruk dat iedereen het vanuit zijn eigen perspectief beleeft en dat dit ook mag.

 1. Een rol
 • Bedenk met de kinderen meerdere situaties die op school voorkomen, zoals huiswerk vergeten of ruzie tussen kinderen.
 • Schrijf de situaties op het digibord of op een kaartje.
 • Verdeel de groep in tweetallen. Ieder tweetal krijgt de opdracht een situatie uit te spelen.
 • Laat de kinderen hun rol ‘goed neerzetten’. Laat ze van tevoren bedenken vanuit welk perspectief ze spelen. Wissel van rol.
 1. Mooi
 • Lees een verhaal voor.
 • Geef de kinderen na het verhaal de opdracht om het mooiste stukje uit het verhaal te tekenen of uit te spelen.
 • Vraag ze hierbij te vertellen of te schrijven waarom ze juist dit stuk mooi vinden.
 • Bespreek met de kinderen wat ze hebben gemaakt of gespeeld.
 • Benadruk dat iedereen de dingen vanuit zijn eigen perspectief ziet en dat dit juist een meerwaarde heeft.
 • Variatie: gebruik in plaats van een verhaal, een muziekstuk of een kunstwerk. Of gebruik vormgever ‘Tekstballonnen’ (Fogarty, 1999).