02 Ik denk eerst na

Impulsiviteit beheersen

Ik denk eerst na

Doel

Leer kinderen om impulsiviteit te beheersen.
Neem de tijd. Denk na voor je handelt.
Blijf kalm, bewust en aandachtig.

Lesideeën

 1. Ik denk eerst na
 • Laat de kinderen een mindmap maken met als onderwerp ‘Ik denk eerst na’.
 • Vraag ze in het midden ‘Ik denk eerst na’ te schrijven en zichzelf te tekenen.
 • Laat de kinderen de takken: Wanneer?, Wat? en Hoe? maken. De kinderen mogen zelf nog meer takken bedenken. Daarna vullen ze de mindmap aan.
 • Bespreek de mindmaps samen met de klas en benadruk het eerst nadenken. Vraag: Wanneer denk je eerst na? Waar denk je dan aan? Wanneer is het slim om eerst na te denken? Wat gebeurt er als je zonder na te denken iets doet of zegt? Hoe kun je dit voorkomen?
 • Variatie: maak van de mindmap een ‘groeimindmap’. De kinderen mogen deze mindmap steeds aanvullen gedurende de periode dat de denkgewoonte ‘Ik denk eerst na’ centraal staat.

 1. Denkwolk
 • Teken een denkwolk op een papier en kopieer deze voor de kinderen.
 • Laat de kinderen voorafgaand aan een les (rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen) schrijven of tekenen waar ze in deze les eerst over gaan nadenken. Dit kan bijvoorbeeld een toepassing van een spellingregel zijn of een oplossingsstrategie voor een som.
 • Bespreek aan het einde van de les hoe het gegaan is. Wat ging al goed? Wat kan nog beter? Waar kun je een volgende keer op letten?
 1. Oplossen
 • Vertel de kinderen over een probleem dat speelt in de klas of op school, bijvoorbeeld een verkeersprobleem in de buurt van de school.
 • Bespreek hoe het probleem opgelost kan worden. Uitgangspunt hierbij is: ‘Ik denk eerst na’. Vraag: Is het probleem helder? Wat is de eerste stap? Wat zijn de volgende stappen?
 • Maak samen met de kinderen een actieplan. Overweeg met de kinderen meerdere oplossingen en bespreek de gevolgen van de verschillende oplossingen.
 • Praat daarna met de kinderen over deze gezamenlijke aanpak van het probleem. Wat levert ‘Ik denk eerst na’ op? Wat hebben de kinderen geleerd?
 1. Iedere dag
 • Geef een compliment als je een kind eerst ziet nadenken voor het iets gaat doen.
 • Stimuleer de kinderen gedurende heel de dag om eerst na te denken en vraag ze om meerdere oplossingen te bedenken.
 • Laat de kinderen de gevolgen van hun oplossingen bedenken en verwoorden.