01 Ik blijf proberen

Doorzettingsvermogen

Ik blijf proberen

Doel

Leer kinderen om door te zetten tot het wel gelukt is.
Geef niet op. Hou vol. Ga door met een taak tot deze afgerond is.
Blijf doelgericht.

Lesideeën

  1. Puzzelen maar
  • Bied de kinderen een moeilijke reken- of taalpuzzel aan.
  • Stimuleer de kinderen om door te zetten tot de puzzel klaar is.
  • Bespreek na afloop hoe het gegaan is. Hoe komt het dat het gelukt is? Hoe heb je dit voor elkaar gekregen? Hoe ga je de volgende keer te werk? Doe je het dan op dezelfde manier of kies je een andere aanpak? Waarom wel/niet?
  • Variatie: gebruik dit lesidee ook bij ander werk.

  1. Iets nieuws
  • Bied de kinderen iets nieuws aan. Nieuwe activiteiten zijn bijvoorbeeld een knutseltechniek leren, een nieuwe vaardigheid of spel bij gym aanbieden of een gezelschapsspel doen.
  • Stimuleer de kinderen om door te zetten tot ze de nieuwe activiteit onder de knie hebben. Gebruik hierbij vormgever ‘De trap’ (Fogarty, 1999).
  • Bespreek na afloop hoe het ging. Hoe is het gelukt om door te zetten en iets nieuws te leren?
  • Variatie: laat de kinderen een gedragspatroongrafiek tekenen. Vraag ze hun ervaringen met ‘Ik blijf proberen’ erbij te vertellen.
  1. Zelf een doel stellen
  • Laat de kinderen zelf een (haalbaar) doel opstellen bij een vakgebied (dit kan bij alle vakken).
  • Stimuleer de kinderen om door te zetten tot ze dit doel bereikt hebben. Gebruik hierbij vormgever ‘De trap’ (Fogarty, 1999).
  • Bespreek na afloop hoe het ging. Hoe hebben ze hun doel behaald? Stel de vragen: Wanneer heb je aan ‘Ik blijf proberen’ gedacht? Wat heb je nog meer gedaan om door te zetten?
  • Variatie: laat de kinderen een gedragspatroongrafiek tekenen. Vraag ze hun ervaringen met ‘Ik blijf proberen’ erbij te vertellen.
  1. Zet door!
  • Laat de kinderen een actieplan maken met als onderwerp ‘Ik blijf proberen’.
  • Ze kunnen dit plan bij allerlei soorten activiteiten gebruiken.
  • In het plan staan stappen en tips die helpen bij ‘doorzetten’ en iets nieuws doen.
  • Laat ze het actieplan kort op een papier schrijven. Ze mogen er eventueel tekeningen bij maken.
  • Maak een brievenbus waarin de kinderen hun plan stoppen. Op de brievenbus staat: Ik blijf proberen.
  • Bekijk en bespreek op een ander moment enkele plannen uit de brievenbus.
  • Vier de successen met de kinderen voor doelen die behaald zijn. Laat kinderen nieuwe actieplannen maken en deze in de brievenbus stoppen.
  • Variatie: gebruik bij dit lesidee vormgever ‘De trap’ of vormgever ‘Gebeurtenissenketting’ (Fogarty, 1999).