16 Ik wil blijven leren

Open staan voor levenslang leren

Ik wil blijven leren

Doel

Leer kinderen hun leven lang open te staan om te leren.
Leer van ervaringen. Wees trots en bescheiden genoeg om toe te geven dat je het soms niet weet.
Blijf nieuwsgierig.

Lesideeën

 1. Leermindmap
 • De kinderen krijgen de opdracht om een mindmap over een onderwerp te maken.
 • In de mindmap schrijven ze wat ze al weten over het onderwerp.
 • Laat de kinderen als ze iets nieuws leren over dit onderwerp dit aanvullen in de mindmap.

 1. Meer weten
 • Elk kind kiest een onderwerp en verdiept zich in dit onderwerp door informatie te verzamelen uit boeken, op internet en uit de krant.
 • Laat de kinderen van tevoren aangeven wat ze willen leren over dit onderwerp.
 • Alle kinderen bedenken een vorm waarin ze informatie over hun onderwerp presenteren. Ze kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een powerpoint, Prezi, toneelstuk, muurkrant of een lied.
 • Bespreek na afloop wat de kinderen geleerd hebben: van de onderwerpen zelf én van het proces (het zoeken van informatie en het presenteren). Wat wil je nu leren nadat je je verdiept hebt in dit onderwerp? Benadruk dat het ‘een leven lang leren’ is.
 1. Doelen
 • Laat ieder kind bedenken wat hij/zij wil leren en vraag de kinderen hun eigen persoonlijke leerdoelen op te schrijven.
 • De kinderen mogen deze doelen op vormgever ‘De trap’ (Fogarty, 1999) of in een grafiek zetten.
 • In de grafiek of trap geven de kinderen aan op welk niveau ze nu zitten.
 • Daarna schrijven ze op wat ze willen bereiken en wanneer ze dit willen bereiken.
 • Maak een afspraak om de doelen van de kinderen te evalueren.
 • Laat de kinderen bij deze evaluatie nieuwe doelen opstellen voor de komende periode.
 1. Leven lang leren
 • De kinderen mogen zichzelf tekenen.
 • In een tekstballon schrijven/tekenen de kinderen wat ze in hun leven nog willen leren (hier gaat het om persoonlijke doelen).
 • Bespreek met de kinderen dat je een leven lang leert. Geef eventueel voorbeelden van dingen die je zelf als leerkracht nu nog leert.
 • Variatie: laat de kinderen hun persoonlijke doel op een ‘voetbal’ schrijven en hang de ‘voetballen’ op in een doel.