15 Samen kunnen we meer dan alleen

Denken in samenhang

Samen kunnen we meer dan alleen

Doel

Leer kinderen om de dingen in samenhang te zien.
Werk samen. Werk echt met elkaar én leer van anderen in situaties waarin je samen meer kunt dan alleen.

Lesideeën:

 1. Introductie
 • Laat de kinderen de plaat zien bij de denkgewoonte ‘Samen kunnen we meer dan alleen’.
 • Bespreek de plaat en vraag: Wat zie je? Wat doen de kinderen op de plaat samen? Wat denkt ieder kind? Hoe komen de kinderen samen tot één huis?
 • Benadruk in het gesprek dat het belangrijk is dat iedereen met eigen ideeën komt en dat door samen te overleggen en ideeën samen te voegen er een ‘nieuw huis’ ontstaat.
 • Variatie: schrijf een verhaal over deze plaat waarin ‘Samen kunnen we meer dan alleen’ naar voren komt.

 1. Een spel maken
 • Laat de kinderen samen een gezelschapsspel maken zoals memory of kwartet. Benadruk de meerwaarde van het samenwerken hierbij.
 • Variatie: maak samen een gedicht, rap, toneelstuk of musical.
 1. Samen denken
 • Laat de kinderen een mindmap maken over een onderwerp. Vraag ze elkaars mindmap aan te vullen.
 • Bespreek na afloop met de kinderen wat bij het ‘mindmappen’ de meerwaarde van samenwerken is geweest. Wat ging beter dan alleen?
 • Variatie: laat kinderen bij de verwerking van lessen in tweetallen samen denken en werken. Benadruk de meerwaarde hiervan.
 1. Kunst
 • De kinderen maken samen een kunstwerk. Een tekening / schilderij wordt in vakjes verdeeld en ieder maakt een gedeelte. Aan het eind is het de bedoeling dat het één kunstwerk is geworden.
 • Bespreek na afloop wat de meerwaarde van het samenwerken is geweest.
 • Variatie: bij het samen maken van het kunstwerk kun je ook iets maken van klei of papier. Of maak samen een gedicht, lied, rap of toneelstuk.
 1. Krant
 • Laat kinderen in kranten zoeken naar artikelen waaruit blijkt dat er samen iets bereikt is.
 • Bespreek met elkaar hoe de samenwerking is gelukt en hoe het nog beter had gekund.
 • Variatie: laat de kinderen zelf een artikel schrijven waarin ‘Samen kunnen we meer dan alleen’ centraal staat. Zoek ook foto’s om erbij te plakken.
 1. Samenwerken
 • Deze denkgewoonte sluit goed aan bij werkvormen waarbij kinderen samenwerken.
 • Laat tijdens het samenwerken de denkgewoonte op het digibord zien en/of deel kaartjes uit voor kinderen met daarop deze denkgewoonte.
 • Bespreek hoe het samenwerken is gegaan. Laat de kinderen bedenken en verwoorden hoe ‘Samen kunnen we meer dan alleen’ in deze les naar voren is gekomen. Wat ging goed? Wat kan nog beter?