12 Ik ben verbaasd en blij

Reageren met verwondering

Ik ben verbaasd en blij

Doel

Leer kinderen om met verwondering te reageren.
Laat jezelf verbazen door de mogelijkheden en de schoonheid van deze wereld. Zoek bijzondere dingen om je heen. Kijk ook naar de schoonheid in de ‘kleine’ dagelijkse dingen.

Lesideeën

 1. Uitdaging   
 • Geef de kinderen in groepen een uitdagende opdracht. Geef ze bijvoorbeeld een moeilijke puzzel, een denkspel, een knutsel- of techniekopdracht of een probleem dat speelt op school of in de klas.
 • Laat de kinderen deze opdracht samen oplossen.
 • Vraag de kinderen om tijdens het oplossen van de opdracht foto’s te maken van het proces. Laat ze vooral foto’s maken van momenten waarop ze blij en verbaasd zijn.
 • Van deze foto’s maakt de groep een presentatie voor de klas. Laat ze vertellen hoe het komt dat ze juist voor deze momenten gekozen hebben.
 • Benadruk in de bespreking dat je kunt genieten van leren, van oplossen van problemen en het aangaan van uitdagingen.

 1. Spreekbeurt
 • Geef dit schooljaar de kinderen de opdracht om voor hun spreekbeurt een onderwerp te kiezen waar ze blij en verbaasd over zijn.
 • Laat ze in de spreekbeurt benadrukken waarom ze juist hier blij of verbaasd over zijn.
 • Bespreek na iedere spreekbeurt met de klas in hoeverre ‘Ik ben blij en verbaasd’ naar voren is gekomen.
 • Variatie: Deze opdracht kan ook terugkomen in een werkstuk of boekbespreking.
 1. Complimenten
 • Laat de kinderen in tweetallen elkaar en zichzelf een compliment geven.
 • Vraag de kinderen elkaar ook te vertellen wanneer ze blij en verbaasd zijn. Wat vind je mooi? Wat verbaast je? Wat word je blij van? Hoe komt dat? Hoe voel je je dan?
 1. Logboek
 • Geef de kinderen als huiswerk de opdracht om een logboek bij te houden met als onderwerp ‘Ik ben verbaasd en blij’.
 • Stimuleer de kinderen om naar het (Jeugd)journaal te kijken, de krant te lezen, de natuur in te gaan, uitdagingen aan te gaan, problemen op te lossen en moeilijke denkspelletjes te doen.
 • Iedere dag schrijven ze in hun logboek waar ze deze dag blij en verbaasd door zijn geworden. Stimuleer de kinderen om ook momenten op te nemen waarbij het ging om leren. Laat ze zo ervaren dat je kunt genieten van leren.
 • Vraag de kinderen om in hun logboek hun gevoel bij het moment te tekenen of te beschrijven.
 • Bespreek om de beurt een logboek. Benadruk het nieuwsgierig zijn en het bijzondere. Laat zien dat er heel veel om je heen is waar je van kunt genieten. Bespreek ook hoe je dit kunt doen.
 • Variatie: Laat de kinderen foto’s maken voor in hun logboek. Of laat de kinderen  filmpjes maken over ‘verbaasd en blij’.