11 Ik gebruik mijn fantasie

Creëer, innoveer en fantaseer

Ik gebruik mijn fantasie

Doel

Leer kinderen om te creëren, innoveren en fantaseren.
Probeer een andere manier. Ontwikkel nieuwe ideeën en probeer origineel te zijn.

Lesideeën

 1. Uitvoering
 • Geef de kinderen de opdracht om in groepen iets te verzinnen om aan heel de klas te laten zien. Ze kunnen bijvoorbeeld een toneelstuk opvoeren, lied componeren of kunstwerk maken.
 • Stimuleer de kinderen om creatief te zijn en met eigen ideeën te komen.
 • Laat de kinderen hun opvoering of tentoonstelling in groepen voor de klas presenteren. De andere kinderen geven feedback gericht op fantasie, creativiteit en originaliteit.
 • Variatie: maak samen met de kinderen een tentoonstelling of voorstelling waarbij andere klassen of familie uitgenodigd worden.

 1. Ideeënbus
 • Maak een ideeënbus en zet deze in de klas. Stimuleer de kinderen om hier ideeën in te doen. Dit kunnen ideeën zijn voor een spel voor in de gymles, een onderwerp voor knutselen of een gezellige activiteit in de klas.
 • Rooster één keer per maand tijd in om de ideeën te bespreken en samen met de klas te kijken welk idee ook uitgevoerd kan worden. Let hierbij op de originaliteit van het idee en het gebruik van fantasie en creativiteit.
 1. Ontwerp
 • De kinderen krijgen de opdracht om een ontwerp van iets te maken. Dit kan een nieuw product zijn of iets van kleding of kunst. Stimuleer de kinderen om origineel te zijn.
 • Laat de ontwerpen presenteren in de klas. De andere kinderen geven feedback gericht op fantasie, creativiteit en originaliteit.
 • Variatie: nodig ook andere klassen of familieleden uit.
 1. In de les
 • Stimuleer de kinderen om in lessen creatief te zijn in hun oplossingen en ideeën.
 • Maak kinderen bewust van het gebruik van fantasie, creativiteit en originaliteit.
 • Leer ze ook om feedback aan klasgenootjes te vragen.