10 Ik wil graag dingen weten

Gegevens verzamelen door alle zintuigen te gebruiken

Ik wil graag dingen weten

Doel

Leer kinderen om gegevens te verzamelen en hierbij al hun zintuigen te gebruiken.
Gebruik je natuurlijke  mogelijkheden. Verzamel informatie door al je zintuigen in te zetten: reuk, smaak, voelen, horen en zien.

Lesideeën

 1. Ontdek en presenteer
 • Kies samen met de klas een onderwerp.
 • Verdeel de klas in groepen. Iedere groep kiest een deelonderwerp (van het gekozen onderwerp) en gaat daarna op onderzoek uit met alle zintuigen (kijken, horen, proeven, voelen en ruiken).
 • Laat de kinderen hun onderzoeksresultaten schrijven en tekenen op een muurkrant.
 • Na afloop presenteert iedere groep hun muurkrant. Ze krijgen daarbij de opdracht om ook bij de presentatie verschillende zintuigen in te schakelen. De andere kinderen kunnen iets proeven, horen, zien, voelen of ruiken.
 • Bespreek na iedere presentatie wat de kinderen te weten zijn gekomen door hun zintuigen te gebruiken.
 • Variatie: deze activiteit is goed te gebruiken in wereldoriëntatie-lessen.

 1. Tentoonstelling
 • Laat de kinderen een tentoonstelling maken over een onderwerp waarbij alle zintuigen (voelen, ruiken, proeven, zien en horen) gebruikt worden. Werk in groepen.
 • Variatie: nodig de kinderen uit de onderbouw en middenbouw uit om naar deze tentoonstelling te komen kijken.
 1. Actie
 • Laat de kinderen in de reguliere lessen zoveel mogelijk ervaren door te bewegen, en door te voelen, ruiken, proeven, zien en horen.
 • Stimuleer dat kinderen zelf het initiatief nemen om verschillende zintuigen te gebruiken.
 • Bespreek met de kinderen wat ze ontdekken en leren door de dingen via hun zintuigen te onderzoeken.
 • Variatie: schakel bepaalde zintuigen uit om juist andere zintuigen te versterken. Werk bijvoorbeeld met een voeldoos of blinddoek.