09 Ik denk na hoe ik iets vertel

Helder en precies denken en communiceren

Ik denk na hoe ik iets vertel

Doel

Leer kinderen om helder en precies te denken en te communiceren.
Wees duidelijk. Streef naar nauwkeurige communicatie bij schrijven en spreken.

Lesideeën

 1.  Complimenten
 • Laat ieder kind zijn/haar naam op een briefje schrijven en verzamel deze opgevouwen briefjes in een bakje. Laat daarna alle kinderen een briefje trekken.
 • Elk kind heeft nu een briefje met daarop de naam van een klasgenoot. Vraag de kinderen een compliment op te schrijven voor deze klasgenoot.
 • Bespreek van tevoren hoe je een compliment duidelijk en helder kunt formuleren. Vraag om voorbeelden en bespreek deze met elkaar.
 • Aan het eind van de les leest een aantal kinderen hun compliment voor. De andere kinderen geven feedback. Let daarbij met name op het duidelijk en helder formuleren van een compliment.

2. Spiegelspel

 •  Verdeel de groep in tweetallen en laat de kinderen met hun rug naar elkaar toe staan. Ze mogen niet naar elkaar kijken!
 • Een van de kinderen neemt een houding aan. Hij/zij beschrijft die houding zo helder en duidelijk mogelijk aan de ander. Deze neemt vervolgens de houding aan.
 • Samen kijken ze hoe het gegaan is. Klopte de houding? Hoe kun je nog duidelijker vertellen hoe een houding eruitziet? Laat de kinderen een paar keer wisselen van rol.
 • Variatie: je kunt deze oefening ook door drietallen laten doen. Twee kinderen doen zoals hiervoor beschreven, de derde kijkt mee en beschrijft na afloop het proces. Je kunt deze derde leerling ook een foto laten maken die de drie kinderen later kunnen bekijken.

3. Iedere dag

 •  Stimuleer de kinderen voortdurend om eerst na te denken over hoe ze iets gaan vertellen. Hoe kun je helder en duidelijk zijn?
 • Oefen met het van tevoren opschrijven hoe je iets gaat formuleren. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een denkwolk.
 • Laat kinderen ook feedback op elkaar geven. Stimuleer hierbij het duidelijk en helder formuleren.