07 Ik stel een vraag

Vragen stellen en problemen opperen

Ik stel een vraag

Doel

Leer kinderen om vragen te stellen en problemen naar voren te brengen.
‘Hoe weet je dat?’ Ontwikkel een vragende houding.
Zoek vraagstukken om op te lossen.

Lesideeën

 1. In de krant
 • Laat de kinderen een artikel uitknippen uit een krant of tijdschrift.
 • Maak groepen en vraag ze samen een artikel te lezen.
 • Laat de kinderen vragen aan elkaar stellen over het artikel, zoals over oorzaak-gevolg, relatie met andere gebeurtenissen, van wie is dit standpunt, vanuit welke bril (perspectief) kijkt deze persoon er tegenaan, hoe komt het, enz.
 • Laat ze ook bedenken wat er verder nog kan gebeuren.

 1. Idee
 • Laat de kinderen met ideeën komen voor bijvoorbeeld een sportmiddag, spelmiddag, een klassenavond of een voorstelling.
 • Bespreek de ideeën met de kinderen.
 • Stimuleer de kinderen om open vragen te stellen aan elkaar. Laat ze op deze manier samen tot een goede en onderbouwde keuze komen.
 1. In de les
 • Stimuleer de kinderen om in reguliere lessen bij complexe opdrachten open vragen te stellen en oplossingen te bedenken.
 1.  Vragen
 • Lees een informatieve tekst voor.
 • De kinderen bedenken zoveel mogelijk open vragen bij deze tekst.
 • Bespreek de vragen. Stimuleer daarbij een onderzoekende en vragende houding.
 1. Vragendeur
 • Laat de kinderen gedurende een week vragen op de deur van de klas plakken. Ze mogen er ook antwoorden bij schrijven.
 • Bespreek aan het eind van de week de vragendeur. Stimuleer een onderzoekende en vragende houding.
 1. Twitter
 • Werk in groepjes.
 • Laat de kinderen via Twitter een vraag stellen over de leerstof. Gebruik hier bijvoorbeeld het schoolaccount voor of maak een nieuw Twitteraccount aan.
 • Gebruik in de tweet de hashtag dtv (#dtv). Dit staat voor ‘durf te vragen’.