04 Ik bekijk het anders

Flexibel denken

Ik bekijk het anders

Doel

Leer kinderen om flexibel te denken.
Kijk eens op een andere manier naar een situatie.
Zoek manieren om het gezichtspunt te veranderen, bedenk alternatieven en meerdere opties.

Lesideeën

 1. Meerdere perspectieven
 • Bespreek een onderwerp vanuit verschillende perspectieven.
 • Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een nieuwsitem uit de krant/Jeugdjournaal of ga in op een lesonderwerp.
 • Laat kinderen meerdere keren van perspectief wisselen. Laat ze bijvoorbeeld bedenken hoe je het onderwerp ervaart als kijker thuis of juist als slachtoffer of dader.

 1. Oplossingen
 • Leg de kinderen een probleem voor dat op school speelt. Bijvoorbeeld over voetballen op het schoolplein; mag dit wel, of juist niet?
 • Bespreek met de kinderen de verschillende perspectieven. Bekijk het bijvoorbeeld vanuit de leerkracht, buren, kinderen of ouders.
 • Bedenk ook alternatieven en meerdere opties om het probleem op te lossen.
 1. Speel het uit
 • Kies met de kinderen meerdere situaties uit een geschiedenisles of begrijpend leesles.
 • Schrijf de situaties op het digibord of op een kaartje.
 • Verdeel de groep in tweetallen. Ieder tweetal krijgt de opdracht een situatie uit te spelen.
 • Laat de kinderen hun rol goed ‘neerzetten’. Vraag ze van tevoren te bedenken vanuit welk perspectief ze spelen. Laat ze ook van rol wisselen.
 • Na het rollenspel geven de kinderen elkaar feedback. Laat ze hierbij vooral kijken naar het goed uitspelen van hun rol.