02 Ik denk eerst na

Impulsiviteit beheersen

Ik denk eerst na

Doel

Leer kinderen om impulsiviteit te beheersen.
Neem de tijd. Denk na voor je handelt.
Blijf kalm, bewust en aandachtig.

Lesideeën

 1. Ik denk eerst na
 • Laat de kinderen een mindmap maken met als onderwerp: ‘Ik denk eerst na’.
 • Vraag ze in het midden ‘Ik denk eerst na’ te schrijven, en zichzelf te tekenen.
 • Laat de kinderen de ‘takken’: wanneer?, wat? en hoe? maken. De kinderen mogen zelf nog meer takken bedenken. Daarna vullen ze de mindmap aan.
 • De kinderen gebruiken hun mindmap om een persoonlijk actieplan te maken voor ‘Ik denk eerst na’. De komende periode zullen ze aan dit plan werken.
 • Laat de kinderen een doel voor zichzelf formuleren. Vraag: Wat wil je de komende tijd leren?
 • Laat de kinderen in stappen beschrijven hoe ze aan hun doel gaan werken en hoe ze hun doel gaan bereiken.
 • Bespreek de persoonlijke actieplannen met de kinderen. Vraag de kinderen feedback te geven op elkaars actieplan.
 • Evalueer na een afgesproken periode met de kinderen hun persoonlijke actieplannen. Maak eventueel een nieuw actieplan en bespreek dit ook.

 1. Eerst denken, dan doen
 • Laat de kinderen voorafgaand aan een les (rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen) schrijven of tekenen waar ze in deze les eerst over gaan nadenken. Dit kan bijvoorbeeld een toepassing van een spellingregel zijn of een oplossingsstrategie voor een som.
 • Vraag ze voor zichzelf een doel op te stellen voor deze les.
 • Bespreek aan het einde van de les hoe het gegaan is en of het doel bereikt is. Vraag: Wat ging al goed? Wat kan nog beter? Waar kun je een volgende keer op letten?
 1. Oplossen
 • Vertel de kinderen over een probleem dat speelt in de klas of op school, bijvoorbeeld een verkeersprobleem in de buurt van de school.
 • Laat de kinderen in groepen bespreken hoe het probleem opgelost kan worden. Uitgangspunt hierbij is: ‘Ik denk eerst na’. Vraag: Is het probleem helder? Wat is de eerste stap? Wat zijn de volgende stappen?
 • Laat iedere groep een actieplan maken.
 • De groepen presenteren hun oplossing van het probleem.
 • Bespreek na alle presentaties de verschillende oplossingen met de kinderen. Denk na over de gevolgen van deze oplossingen.
 • Praat daarna met de kinderen over deze gezamenlijke aanpak van het probleem. Wat levert het samen nadenken en oplossingen zoeken voor een probleem op? Wat hebben de kinderen geleerd? Wanneer kun je deze manier van iets oplossen nog meer gebruiken?
 1. Iedere dag
 • Geef een compliment als je een kind eerst na ziet denken voor het iets gaat doen.
 • Stimuleer kinderen gedurende heel de dag om eerst na te denken en vraag ze om meerdere oplossingen te bedenken.
 • Laat de kinderen de gevolgen van hun oplossingen bedenken en verwoorden. Vraag de kinderen feedback op elkaar te geven.