Ouders

IMG_4453 foto ouders

Als ouder wil je je kind zaken meegeven die belangrijk zijn voor de toekomst en ze ‘intelligent gedrag’ aanleren. De zestien denkgewoonten van Denk mee doe mee leveren hier een belangrijke bijdrage aan. Ze helpen kinderen bij het leren denken.

Op school wordt aandacht besteed aan het aanleren van denkgewoonten. Als de denkgewoonten ook thuis gebruikt en besproken worden, heeft dat een positief effect. Het zorgt ervoor dat de vaardigheden nog beter aangeleerd worden. Overal leren en een leven lang leren staan hierbij centraal.

Op deze website staan de platen van de denkgewoonten en tips om je kind te stimuleren om denkgewoonten te gebruiken.

Tips:

  • Bekijk met je kind de platen van de denkgewoonten op deze site.
  • Stimuleer hem of haar om zelf de tips per denkgewoonte te lezen of lees ze samen.

Klik op een denkgewoonte rechts bij de tips om aan de slag te gaan.

Veel plezier en succes!