Denkgewoonten

Het ontwikkelen van intelligent gedrag

team

Deze nascholing wordt aangepast op de wensen van de school door aan te sluiten bij de missie en de visie van de school. Na een verkennend gesprek zal een voorstel gedaan worden voor nascholing van de denkgewoonten en implementatie van de denkgewoonten in de school.

Hierbij kan gedacht worden aan de volgende doelen:

  • Weten wat denkgewoonten zijn.
  • Duidelijk hebben waarom je denkgewoonten aan zou kunnen leren.
  • Kennismaken met de 16 denkgewoonten van Costa vanuit heel veel praktische voorbeelden.
  • Denkgewoonten herkennen bij jezelf, je collega’s en de kinderen.
  • Mogelijkheden hebben om denkgewoonten in te zetten in je klas/ school.
  • Koppeling aan handelingsgericht werken
  • Ouders op de hoogte kunnen houden in deze ontwikkeling of een ouderavond laten verzorgen over denkgewoonten.
  • Verbinding van de denkgewoonten met coöperatief leren, meervoudige intelligentie, systeemdenken, betekenisvol maken van de lessen en vanuit breinkennis.

De nascholing vindt plaats op school en is voor het hele team inclusief intern begeleiders en directie.

Meer informatie en inschrijven:
Natuurlijk Leren